API

Denna sida beskriver vårt API som ger dig en bild av en QR kod.

URL och parameterar till API:et

API URL: http://betalamedswish.se/API/Get/?n={swish-nummer}&a={summa}&m={meddelande}&la={lås-summan}&lm={lås-meddelande}&s={storlek}

Exempel URL: http://betalamedswish.se/API/Get/?n=070123456&a=100&m=Tack&la=true&lm=false&s=250

Resultat av ovanstående ger denna bild: