Hur fungerar Swish QR kod

QR koden som genereras innehåller en enkel text sträng som cer ut så här:

C123456789;100;meddelande;6

C<swishnummer>;<belopp>;<meddelande>;<typ-av-låsning>